Σύλλογος Μαριολατών Παρνασσίδος

Το 1957 δημιουργείται ο σύλλογος Μαριολατών Παρνασσίδος "Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ". Δυστυχώς, πρακτικά και λοιπά αρχεία της εποχής εκείνης έχουν χαθεί!

Το 1975 μετά από μια παύση ο σύλλογος επανιδρύεται και επαναλειτουργεί.

Πέραν του πολτιστικού και πολιτισμικού του χαρακτήρα, ο σύλλογός μας έχει συμβάλλει στην πραγματοποίηση πολλών υλικοτεχνικών έργων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί είτε με τη βοήθεια, είτε εξ ολοκλήρου από τον Σύλλογο Μαριολατών Παρνασσίδος "Η Γέννηση της Θεοτόκου":

 • Εκκλησία Αγ. Γεωργίου (Βουνό- Γκούρα), (1957)
 • Αποπεράτωση κοινοτικού γραφείου, (1980)
 • Πλακόστρωση προαυλίου εκκλησίας, (1980)
 • Μεταφορά νερού στο νεκροταφείο, (1981)
 • Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας, (1988)
 • Αγορά και τοποθέτηση των γιρλάντων στο δρόμο, (1997)
 • Κατασκευή πηγαδιού στη "Γωνιά", (1999)
 • Ηλεκτροδότηση του ρολογιού και αλλαγή μηχανισμού, (1999)
 • Ανακατασκευή και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συλλόγου, (2013)
Διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου
 • Δημήτριος Παντίσκος του Ιωάννου από 16/06/1975 εώς 18/06/1975
 • Παππάς Παναγιώτης του Αναστασίου από 18/06/1975 εώς 20/11/1976
 • Ποδιώτης Δημήτριος του Ευθυμίου από 29/11/1976 εώς 27/11/1977
 • Αρβανίτης Νικόλαος από 04/12/1977 εώς 04/11/1979
 • Ποδιώτης Δημήτριος του Ευθυμίου από 09/11/1979 εώς 10/12/1981
 • Μακρυνιώτης Παναγιώτης από 16/12/1981 εώς 13/11/1983
 • Ποδιώτης Δημήτριος του Ευθυμίου από 13/11/1983 εώς 20/11/1989
 • Σωτηροπούλου Σοφία από 29/11/1989 εώς 28/05/1991
 • Δούκας Γεώργιος από 13/11/1991 εώς 26/11/1995
 • Γεωργίου Ιωάννης από 26/11/1995 εώς 01/12/1999
 • Παππάς Αναστάσιος του Γεωργίου από 01/12/1999 εώς 02/02/2003
 • Αρβανίτης Ιωάννης από 13/02/2003 εώς 19/10/2003
 • Χριστοδούλου Παναγιώτης από 24/10/2003 εώς 25/01/2006
 • Παππάς Αναστάσιος του Ιωάννη από 26/01/2006 εώς 05/05/2010
 • Γεωργίου Λουκάς του Ιωάννη από 06/05/2010 εώς σήμερα
Tο πρώτο πρακτικό του Συλλόγου από το 1975!

"Εν Αθήναις σήμερον την 16 Ιουνίου 1975 ημέραν Δευτέραν συνελθόν το Διοικητικόν Συμβούλιο του Συλλόγου Μαριολατών Παρνασσίδος "Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ", εν τω της οδού Βερατζέρου 22, 6 όροφος, γραφείο του κ. Παναγιώτου Παππά, ειδικώς παραχωρηθέν προς τούτο και αποτελούμενον εκ των κ.κ:

 • Δημητρίου Παντίσκου του Ιωάννη, Πρόεδρος
 • Παναγιώτου Παππά του Αναστασίου, Γεν. Γραμματέας
 • Ιωάννου Αρβανίτη του Δημ, Μέλους
 • Ανδρέα Τρύπα, Ταμίου

απεφάσισεν:

1. Την επαναλειτουργία του συλλόγου

2. Την σύγκλησιν γενικής συνελεύσεως την 18 Ιουνίου 1975 εις το γραφείο τούτο προς διενέργειαν αρχαιρεσιών, δι ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου

3. Την αποστολήν προσκλήσεων προς άπαντα τα μέλη εις την αναγράφονται θέματα ημερησίας διατάξεως ετούτα ως κάτωθι:

 • Την ανάπτυξη λόγων αναστολής της λειτουργίας του συλλόγου
 • Εκλογή νέου Δοικητικού Συμβουλίου
 • Απολογισμός
 • Καθορισμός μηνιαίας συνδρομής και εγγραφές μελών
 • Εγγραφή νέων μελών
 • Παν έτερον θέμα συναφές ήθελε προταθεί εκ των μελών"
Το Καταστατικό του Συλλόγου

Το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία "Σύλλογος Μαριολατών Παρνασσίδος 'Η Γέννηση της Θεοτόκου' " από το 1991.

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας click ΕΔΩ